Vyhľadať
Close this search box.

FOXovanie 2024

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priatelia,

5. ročník FOXovania máme úspešne za sebou. Radi by sme aj touto cestou poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prípravám a úspešnému priebehu podujatia, zagratulovali víťazom a popriali všetkým mnoho ďalších nalietaných hodín so svojimi modelmi. Radi Vás opäť privítame na našom letisku pri organizovaných podujatiach alebo voľnom lietaní a určite sa budeme tešiť na ďalší ročník FOXovania.

 ———————————————————————————————

Registračný formulár  –  https://forms.gle/LewRf1qtxwwxaVZQ7

FOXovanie 2024
tradičné propozície pre všetky kategórie v duchu recesie a priateľstva medzi modelármi. Lietať sa bude so všetkými druhmi modelov tak, aby si zalietal každý. Súčasťou bude aj meranie hluku – Hluková štúdia, takže je žiadúce aj lietanie „hlučných“ motorových modelov. Pomer súťaže s FOXami a voľného lietania chceme zachovať približne 1:1.

Kategórie pre motorizované modely vetroňov FOX:

Krása – Najkrajší skupinový let

Pravidlá: skupinové lietanie s hudbou/bez hudby, max. 10 min trvanie, skupina 2+ pilotov, piloti vytvoria skupiny vopred alebo sa dohodnú na mieste. Je možné štartovať vo viacerých skupinách (maximálne v 3). Hodnotí sa každá skupina (počet bodov od 0-10 v 3 ukazovateľoch). Body prideľuje komisia zložená z 3 prihlásených pilotov/rozhodcov a účastníkov na základe umeleckého dojmu zo skupinového letu (synchrónne lietanie, akrobacia, efekty, …). Počet štartov bude podľa dohody a časového harmonogramu určený na mieste, v prípade viac ako 1 štartu bude rozhodujúci let s najlepším bodovým ohodnotením.

Rýchlosť – Pylóny s prekážkou

Pravidlá: 3-5 (dohodne sa na mieste) kôl s preletom pod prekážku vo výške 2 – 2,5m – lieta sa okolo pylónov, pričom kolo sa počíta iba ak celý model preletí za každý pylón a celý model podletí prekážku, štart z ruky, časomiera sa spustí po preletení pod páskou/prekážkou, cieľ je po odlietaní daného počtu kompletných kôl, posledné kolo sa páska nepodlietava, cieľom je zastavenie modelu po pristátí čo najbližšie k stredovému bodu. Časomiera sa zastaví po úplnom zastavení modelu. Za každých začatých 50 cm od stredovej čiary sa pripočíta 1s k výslednému času (meria sa od stredového bodu k najbližšiemu bodu lietadla.) Náraz do pylónu, pretrhnutie podlietavanej pásky alebo poškodenie modelu spôsobom, ktorý neumožňuje jeho okamžitý ďalší let = diskvalifikácia v danom kole, resp. dvojnásobok najslabšieho času daného kola. Každý pilot má rovnaký počet pokusov – bude dohodnutý na mieste, rozhodujúci je najlepší čas. Prví štyria potom postupujú do finálového kola, pričom podlietavaná prekážka sa zníži na 1 – 1,5m. Ostatné pravidlá zostávajú nezmenené – lepší čas je rozhodujúci.

Trpezlivosť – Najdlhší let – kto pristane posledný (táto kategória sa bude lietať iba v prípade veľkého záujmu)

Pravidlá: Umiestnenie „stredových bodov“ na ľubovoľnom mieste na dráhe, štart všetci naraz z akéhokoľvek miesta na pristávacej dráhe, spustenie dohodnutého časového limitu (min. 30 minút). Ak všetci pristanú pred vypršaním časového limitu, víťazí ten, kto pristane ako posledný (musí to byť na dráhe, pristátie mimo dráhu = diskvalifikácia).
Ak vyprší stanovený časový limit, spustí sa limit 1minúta, počas ktorého bude potrebné pristáť (opäť to musí byť na dráhe, pristátie mimo dráhu, prekročenie limitu 1 minúty alebo poškodenie modelu spôsobom, ktorý neumožňuje jeho okamžitý ďalší let = diskvalifikácia). V tomto prípade víťazí ten, ktorý je najbližšie k svojmu stredovému bodu (meria sa od stredového bodu k najbližšiemu bodu lietadla). Je iba jeden pokus.

Súdržnosť – Pokus o prekonanie ustanovujúceho slovenského rekordu – najviac Foxov súčasne letiacich ponad pristávaciu plochu

Pravidlá: nástup na dráhu všetci piloti s modelmi, štart jeden za druhým, príprava na prelet ponad dráhu (sústredenie na jednej strane, odpočítavanie, následne hromadný prelet proti vetru), opakovanie podľa potreby, vyhrávajú všetci zúčastnení.

Absolútny majster

Cenu získa ten súťažiaci, ktorý vo všetkých kategóriách získa najviac bodov. Body sa prideľujú za každé umiestnenie, pričom za 1.miesto v danej kategórií sa pridelí počet bodov rovný počtu súťažiacich, za každé ďalšie miesto o bod menej, posledné miesto teda 1bod, pri diskvalifikácií je to 0 bodov. Za účasť na rekorde dostane každý účastník, ktorý absolvuje hromadné prelety plný počet bodov. V prípade rovnosti bodov je rozhodujúci najlepší dosiahnutý čas v kategórii pylónov.

—–
Protesty sú vítané a je možné ich podať do 10 minút od vyhlásenia vyhodnotenia letu alebo celkových výsledkov.
Podmienkou je podanie protestu s vkladom 20€. 

O proteste bude rozhodovať organizačná komisia. Pri akceptovaní protestu sa vklad vracia, pri neakceptovaní protestu vklad prepadá v prospech pitného režimu súťažiacich .