Vyhľadať
Close this search box.

FOXovanie 2023

Facebook
Twitter
WhatsApp

Registračný formulár  –  https://forms.gle/LewRf1qtxwwxaVZQ7


FOXovanie 2023
propozície pre všetky kategórie v duchu recesie a priateľstva medzi modelármi Kategórie pre motorizované modely vetroňov FOX:

Krása – Najkrajší skupinový let

Pravidlá: skupinové lietanie s hudbou/bez hudby, max. 10 min trvanie, skupina 2+ pilotov, piloti vytvoria skupiny vopred alebo sa dohodnú na mieste. Je možné štartovať vo viacerých skupinách (maximálne v 3). Hodnotí sa každá skupina (počet bodov od 0-10 v 3 ukazovateľoch). Body prideľuje komisia zložená z 3 prihlásených pilotov/rozhodcov a účastníkov na základe umeleckého dojmu zo skupinového letu (synchrónne lietanie, akrobacia, efekty, …). Počet štartov bude podľa dohody a časového harmonogramu určený na mieste, v prípade viac ako 1 štartu bude rozhodujúci let s najlepším bodovým ohodnotením.

Rýchlosť – Pylóny/balóny s prekážkou

Pravidlá: 3-5 (dohodne sa na mieste) kôl s preletom pod prekážku vo výške 2 – 2,5m – lieta sa okolo pylónov, pričom kolo sa počíta iba ak celý model preletí za každý pylón a celý model podletí prekážku, štart z ruky, časomiera sa spustí po preletení pod páskou, cieľ je po odlietaní daného počtu kompletných kôl, posledné kolo sa páska nepodlietava, cieľom je zastavenie modelu po pristátí čo najbližšie k stredovému bodu. Časomiera sa zastaví po úplnom zastavení modelu. Za každých začatých 50 cm od stredovej čiary sa pripočíta 1s k výslednému času (meria sa od stredového bodu k najbližšiemu bodu lietadla.) Náraz do pylónu/balónu, pretrhnutie podlietavanej pásky alebo poškodenie modelu spôsobom, ktorý neumožňuje jeho okamžitý ďalší let = diskvalifikácia v danom kole, resp. dvojnásobok najslabšieho času daného kola. Každý pilot má rovnaký počet pokusov – bude dohodnutý na mieste, rozhodujúci je najlepší čas. Prví štyria potom postupujú do finálového kola, pričom podlietavaná prekážka sa zníži na 1 – 1,5m. Ostatné pravidlá zostávajú nezmenené – lepší čas je rozhodujúci.

Trpezlivosť – Najdlhší let – kto pristane posledný

Pravidlá: Umiestnenie „stredových bodov“ na ľubovoľnom mieste na dráhe, štart všetci naraz z akéhokoľvek miesta na pristávacej dráhe, spustenie dohodnutého časového limitu (min. 30 minút). Ak všetci pristanú pred vypršaním časového limitu, víťazí ten, kto pristane ako posledný (musí to byť na dráhe, pristátie mimo dráhu = diskvalifikácia). Ak vyprší stanovený časový limit, spustí sa limit 1minúta, počas ktorého bude potrebné pristáť (opäť to musí byť na dráhe, pristátie mimo dráhu, prekročenie limitu 1 minúty alebo poškodenie modelu spôsobom, ktorý neumožňuje jeho okamžitý ďalší let = diskvalifikácia). V tomto prípade víťazí ten, ktorý je najbližšie špicom lietadla k svojmu stredovému bodu. Je iba jeden pokus.

Súdržnosť – Pokus o prekonanie ustanovujúceho slovenského rekordu – najviac Foxov súčasne letiacich ponad pristávaciu plochu

Pravidlá: nástup na dráhu všetci piloti s modelmi, štart jeden za druhým, príprava na prelet ponad dráhu (sústredenie na jednej strane, odpočítavanie, následne hromadný prelet proti vetru), opakovanie podľa potreby, vyhrávajú všetci zúčastnení.

Absolútny majster

Cenu získa ten súťažiaci, ktorý vo všetkých kategóriách získa najviac bodov. Body sa prideľujú za každé umiestnenie, pričom za 1.miesto v danej kategórií sa pridelí počet bodov rovný počtu súťažiacich, za každé ďalšie miesto o bod menej, posledné miesto teda 1bod, pri diskvalifikácií je to 0 bodov. Za účasť na rekorde dostane každý účastník, ktorý absolvuje hromadné prelety plný počet bodov.


—–
Protesty sú vítané a je možné ich podať do 10 minút od vyhlásenia vyhodnotenia letu alebo celkových výsledkov. Podmienkou je podanie protestu s vkladom 20€. O proteste bude rozhodovať organizačná komisia. Pri akceptovaní protestu sa vklad vracia, pri neakceptovaní protestu vklad prepadá v prospech pitného režimu súťažiacich .